Πληροφοριες

Απαραιτητες χρηστικες πληροφοριες

Απουσίες: Οι συνεχόμενες απουσίες (πάνω από μιά φορά) σημαίνουν αλλαγή προγραμματισμού σε ότι αφορά τον τρόπο εξοικείωσης του παιδιού με το διδακτικό υλικό.

Ο χορός δεν είναι μάθημα ιστορίας ή μαθηματικών ώστε δια της μελέτης ή των επαναλήψεων να αναπληρωθεί η χαμένη ύλη, ο τρόπος αναπλήρωσης των απωλειών πρέπει να είναι άμεσος και αποτελεσματικός εντός της αιθούσης. Το ελάχιστο που οφείλουν οι γονείς σε περίπτωση συνεχόμενων απουσιών είναι να ενημερώνουν άμεσα την γραμματεία της σχολής.

Δίδακτρα: 

• Οι γονείς προπληρώνουν την πρώτη εβδομάδα κάθε νέου μήνα.

• Οι πληρωμές γίνονται μόνο με μετρητά ή επιταγές. Μεταχρονολογημένες επιταγές δεν είναι δεκτές.
• Σε περίπτωση πρόσκαιρης/προσωρινής απουσίας παιδιού οποιονδήποτε μήνα, τα δίδακτρα συνεχίζουν να πληρώνονται κανονικά αφού η θέση του παιδιού κρατείται μέχρι να επανέλθει .
Εξέταστρα:  Τα εξέταστρα της χειμερινής εξεταστικής περιόδου πληρώνονται τον Νοέμβριο. Τα εξέταστρα της καλοκαιρινής εξεταστικής περιόδου τον Μάρτιο.
Γραμματεία: Υπεύθυνος της γραμματείας είναι ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης. Εξαιτίας της χρόνιας εμπειρίας του και της  ηπιότητας του χαρακτήρα του, είναι ο ιδανικός αποδέκτης πάσης φύσεως ερωτημάτων διαδικαστικής φύσεως. Ασχολείται αποκλειστικά με τις πληρωμές διδάκτρων και εξετάστρων και επιμελείται το σύνολο των οικονομικών θεμάτων που αφορούν την σχολή.