Προετοιμασια

Αφιξη στη σχολη, προετοιμασια για την διδασκαλια

Η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των παιδιών προϋποθέτει προετοιμασία χωρίς πίεση χρόνου για την διδασκαλία που θα ακολουθήσει.
Το κάθε παιδί, επίσης,  χρειάζεται τον χρόνο του για να να κτίσει τις σχέσεις του με τα άλλα παιδιά, ερχόμενο σε επαφή μαζί τους στον χώρο των αποδυτηρίων. Συνεπώς, η άφιξη στην σχολή χορού πρέπει να γίνεται δέκα λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη του μαθήματος.
Η παραμονή γονέων στον χώρο της σχολής κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, προϋποθέτει από πλευράς τους πλήρη ησυχία ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοση των παιδιών τους.
Η ανάγκη αυτοσυγκέντρωσης των παιδιών ώστε να μπορούν να “εισπράξουν” το maximum  διδασκαλίας είναι απόλυτη.