Τι ειναι και τι σημαινει χορος

Ο χορός είναι ο πληρέστερος και αμεσότερος τρόπος έκφρασης και δημιουργίας. Οι εμπειρίες και τα συναισθήματα από τα πρώτα χρόνια επαφής του κάθε παιδιού με την τέχνη και τα σημαίνοντα του χορού μπορούν και πρέπει να είναι μαγικά, να δημιουργούν και να ωριμάζουν εμπειρίες και συναισθήματα που ταυτίζονται σε σημαντικό βαθμό με την μαγεία της πρώτης ζωτικής εξερεύνησηAς του “είναι”. Το παιδί ανακαλύπτει το σώμα του. Ερευνά τις κινητικές του δεξιότητες και όρια. Εξωτερικεύει σε περιβάλλον πειθαρχημένο και προστατευμένο τα συναισθήματά του. Απελευθερώνει τον εαυτό του από τους περιττούς περιορισμούς της λοιπής καθημερινότητας. Καλλιεργεί με όρους δημιουργικούς την φαντασία του. Διδάσκεται τον πλέον ουσιώδη της ζωής υπαρξιακό συνδυασμό: Από την μιά να λειτουργεί και να αποδίδει ομαδικά, παράλληλα όμως να αναπτύσσει στο έπακρο αρχηγικές ικανότητες μιάς και ανά πάσα στιγμή μπορεί να κληθεί να καθοδηγήσει ως αρχηγός την ομάδα.
Το μάθημα που διδάσκει τα πρώτα χορευτικά βήματα είναι αυτό της ρυθμικής, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις προδιαγραφές και απαιτήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας 4 έως 6 χρόνων. Η γνωριμία με τα πρώτα χορευτικά βήματα είναι μηχανική και ανεπαίσθητη, μέσα από το τραγούδι, το παιχνίδι και την κίνηση. Η ιδιαίτερη σημασία των πρώτων βημάτων, έχει να κάνει με την σωστή και ισόρροπη ανάπτυξη των δυό πλευρών (δεξιά και αριστερά) του σώματος και την συνακόλουθη ενδυνάμωση του μυοσκελετικού συστήματος. Οι βάσεις που τίθενται στην ηλικία 4 έως 6 χρόνων, είναι καθοριστικές για όλη την υπόλοιπη ζωή.
Μετά την εξασφάλιση στέρεας βάσης, η εξέλιξη των κινητικών δεξιοτήτων που μεθοδικά ξεκινά από την ηλικία 6 έως 7 χρόνων, προϋποθέτει την ένταξη του παιδιού σε δομημένο πλέον μάθημα. Το δομημένο μάθημα αποτελείται από το τεχνικό και από το δημιουργικό μέρος. Ειδικότερα στο τεχνικό μέρος, δίνεται έμφαση στην κατανόηση και απόκτηση δεξιοτήτων και στην βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων. Η επίτευξη των στόχων υπακούει με απόλυτη προσήλωση στην απαράβατη αρχή ότι, το κάθε παιδί αναπτύσσεται και μπορεί να αναπυχθεί στο πλαίσιο των δικών του ειδικών δυνατοτήτων.