A trilogy with the works Bla,bla,bla,black out, No lines, In the horizon, No land.

The performance was presented at Satiriko theatre in Nicosia, in Rialto theatre in Limassol and Michalis Kakogiannis Foundation, Athens.

Choreographer: Elena Christodoulidou
Dancers: Loizos Constantinou, Yoav Grinberg,Amit Marsino, Liron Ozeri, Elena Hatzidaki, Penelope Georgiadou, Viky Kalla.
Performer: Antonis Skordilis
Music: Demetris Zavros
Costumes: Lakis Genethlis