Το Mindgame της σύγχρονης κυπριακής κρίσης είναι πολύπλοκο.Από τον εφησυχασμό στην ελεγχόμενη αγωνία που τείνει σε διακριτές στιγμές να ξεφύγει αγγίζοντας τα όρια του πανικού, από εκεί πάλι στην ελεγχόμενη αγωνία πεπερασμένης διάρκειας μέχρι τις στιγμές που το Mindgame των διαβεβαιώσεων επαναφέρει το νου σε θέση στιγμιαίου εφησυχασμού.

Πρόγραμμα Τερψιχόρη 2013 Υπουργείου Παιδείας και πολιτισμού Κύπρου

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.