Καμμία σχέση δεν μπορεί να αντέξει στον χρόνο αν είναι προϊόν σκοπιμότητας. Οι σχέσεις που είναι προϊόντα της (όποιας)σκοπιμότητας είναι πεπερασμένες , έχουν ημερομηνία λήξης. Οι σχέσεις είναι ανθεκτικές στον χρόνο μόνο όταν είναι αληθινές. Η γέφυρα συνεργασίας που έχει τα τελευταία χρόνια δημιουργηθεί μεταξύ κύπριων και ισραηλινών χορευτών και χορογράφων μοιάζει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτική. Αληθινή.

No relationship can be time-enduring, if it is the product of expediency. Relationships that are outcomes of (no matter which) expediency are time-limited, they have an expiration date. Only genuine relationships can resist time. The bridge of collaboration that in the last years has been established between Cypriot and Israeli dancers and choreographers seems to be particularly enduring. Genuine.

[vimeo id=”97443485″ width=”350″ height=”250″ wmode=”transparent” title=”1″ byline=”0″ portrait=”1″ hd=”1″]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.